Specyfikacje techniczne

Tabela zgodności PolyWorks|ReportLoop z wersjami programu Excel: 


PolyWorks|ReportLoop for Inspector

  • Microsoft 365 dla komputerów stacjonarnyc

  • Excel 2019, 2016 

PolyWorks|ReportLoop for DataLoop

  • Microsoft 365 dla komputerów stacjonarnych, wersja 2101 lub nowsza 

  • Aplikacje internetowe Microsoft Office w przeglądarkach Microsoft Edge (Chromium) lub Google Chrome