PolyWorks|PMI+Loop™

Rozwiązanie do definiowania opartego na modelu, które integruje platformę CAD z procesami pomiarów 3D

PolyWorks|PMI+Loop™ to innowacyjne rozwiązanie do definiowania opartego na modelu (MBD), które pozwala tworzyć kompletne plany pomiarowe 3D powiązane z geometrią CAD w natywnej platformie CAD. Zapewnia identyfikowalność cyfrową potrzebną do automatyzacji wykorzystania planów pomiarowych, a także oferuje wszystkim użytkownikom CAD cyfrowy dostęp do wyników pomiarów 3D.

Plany pomiarowe 3D oparte o CAD obejmujące wszystkie wymagania wymiarowe


Wyposażając oprogramowanie CAD w narzędzia do pomiarów 3D umożliwiających definiowanie wymagań produkcyjnych, rozwiązanie PolyWorks|PMI+Loop pozwala zespołom projektowym łatwo nanosić wszystkie wymagania wymiarowe z jednego planu pomiarów 3D na obiekty w platformie CAD.

Wykorzystanie wymagań projektowych do kontroli jakości

Automatycznie uwzględniaj w swoich planach pomiarowych 3D natywne funkcje PMI, takie jak GD&T, etykiety baz  wymiarowych oraz wymiary standardowe i niestandardowe.

Szybkie konfigurowanie zestawień parametrów

Przeglądaj, porządkuj i ulepszaj zestawienia parametrów, uzupełniając je o wymagania procesu i kontroli, aby dopasować je do możliwości systemu pomiarowego i strategii raportowania.

Dodawanie wymagań wymiarowych z produkcji

Konfiguruj wyspecjalizowane charakterystyki, aby uzyskać lokalizację cech, odchylenia powierzchni oraz krawędzi, i powiąż je z układami współrzędnych zespołu, oprzyrządowania lub montażu.

Definiowanie PMI w geometrii konstrukcyjnej

Twórz geometrię konstrukcyjną na podstawie istniejących geometrii CAD i kontroluj utworzone geometrie w swoim planie pomiarowym 3D.

PMI_CAD.jpg

Bezkonkurencyjny poziom automatyzacji obniżający koszty pomiarów 3D

Funkcja identyfikowalności cyfrowej rozwiązania PolyWorks|PMI+Loop zapewnia automatyzację procesów, co znacząco przyspiesza tworzenie i edycję projektów inspekcji.

icon_pmiloop_7.svg

Automatyzacja tworzenia planów pomiarowych 3D w PolyWorks|Inspector™

Automatyzuj tworzenie obiektów pomiarowych 3D, wymiarowych parametrów kontrolnych, widoków kontroli i raportów z inspekcji podczas importowania modeli CAD do oprogramowania PolyWorks|Inspector.

Przyspieszanie wdrażania zmian projektowych w projektach inspekcji

Automatycznie aktualizuj plany pomiarowe 3D w oprogramowaniu PolyWorks|Inspector podczas zastępowania modelu CAD nową wersją.

Skuteczniejsze zarządzanie asortymentem części i modelowaniem na etapie produkcji

Szybko twórz szablony pomiarowe części w PolyWorks|Inspector, aby używać ich do pomiaru nowych części i utworzonych na ich podstawie modeli produkcyjnych.

icon_pmiloop_7.svg

Automatyzacja tworzenia planów pomiarowych 3D w PolyWorks|Inspector™

Automatyzuj tworzenie obiektów pomiarowych 3D, wymiarowych parametrów kontrolnych, widoków kontroli i raportów z inspekcji podczas importowania modeli CAD do oprogramowania PolyWorks|Inspector.

 

Przyspieszanie wdrażania zmian projektowych w projektach inspekcji

Automatycznie aktualizuj plany pomiarowe 3D w oprogramowaniu PolyWorks|Inspector podczas zastępowania modelu CAD nową wersją.

 

Skuteczniejsze zarządzanie asortymentem części i modelowaniem na etapie produkcji

Szybko twórz szablony pomiarowe części w PolyWorks|Inspector, aby używać ich do pomiaru nowych części i utworzonych na ich podstawie modeli produkcyjnych.

PMI-Collaboration-2.jpg

Bezproblemowa łączność z rozwiązaniami przedsiębiorstwa

Cyfrowy ekosystem PolyWorks® udostępnia plany pomiarowe 3D i wyniki pomiarów 3D wszystkim procesom cyfrowym przedsiębiorstwa.
 

Obsługa istniejących procesów opartych na modelach CAD

Eksportuj modele CAD i ich plany pomiarowe 3D do plików 3D PDF lub prezentuj je w przeglądarkach CAD.

Przesyłanie informacji o pomiarach 3D do oprogramowania pomiarowego innych firm

Udostępniaj obiekty pomiarowe, wymiarowe parametry kontrolne i sekwencje pomiarowe do oprogramowania pomiarowego innych firm, wykorzystując pliki w formacie CSV, XML lub DMIS.

Zarządzanie wersjami planów pomiarowych 3D

Korzystaj z funkcji zarządzania wersjami systemu PLM dzięki możliwości definiowania i przechowywania planów pomiarowych 3D w modelach CAD.

Błyskawiczny dostęp do wyników pomiarów 3D

Przechowuj projekty inspekcji na serwerze PolyWorks|DataLoop™ i otwieraj projekty połączone z modelem w przeglądarce internetowej jednym kliknięciem w oprogramowaniu CAD lub systemie PLM.