2 dni
Prywatna

Cel:

Celem tego dwudniowego szkolenia jest umożliwienie operatorom urządzeń pomiarowych, technikom i inżynierom, którzy prawie wcale nie znają pakietu PolyWorks Metrology Suite, wykonywania inspekcji 3D za pomocą narzędzi oferowanych przez moduł PolyWorks|Inspector™. Szkolenie obejmuje najważniejsze zagadnienia typowego procesu inspekcji dla przenośnych urządzeń pomiarowych, takich jak ramiona przegubowe z funkcjami pomiaru.

 

Wymagania wstępne:

 • Uczestnicy szkolenia muszą mieć podstawową wiedzę o miernictwie i umieć czytać rysunki techniczne.
 • Uczestnicy szkolenia muszą mieć podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera (system operacyjny Windows).

Konspekt:

 • Zarządzanie plikami i nawigowanie po interfejsie PolyWorks®
 • Definiowanie planu pomiarów
 • Pomiar odchyleń powierzchni i kontrola wymiarów części za pomocą pomiaru sondą
 • Wyrównywanie mierzonej części do modelu CAD
 • Przeglądanie, raportowanie i udostępnianie wyników inspekcji
 • Inspekcja wielu części

Zarządzanie plikami i nawigowanie po interfejsie PolyWorks®

 • Nawigowanie po interfejsie Menadżera przestrzeni roboczej PolyWorks
 • Tworzenie i zapisywanie przestrzeni roboczej
 • Nawigowanie po interfejsie PolyWorks|Inspector
 • Tworzenie i zapisywanie projektu PolyWorks|Inspector

 

Definiowanie planu pomiarów

 • Definiowanie etapów typowego procesu inspekcji
 • Importowanie modelu CAD i korzystanie z niego jako obiektu referencyjnego
 • Tworzenie cech i punktów porównania
 • Ustawianie kontrolek wymiarowych i GD&T oraz ustawianie tolerancji

 

Pomiar odchyleń powierzchni i kontrola wymiarów części za pomocą pomiaru sondą

 • Pomiar obiektów pomiarowych
  • Cechy i punkty porównania
 • Pozyskiwanie danych z różnych pozycji urządzenia
 • Tworzenie i inspekcja

Wyrównywanie mierzonej części do modelu CAD

 • Wyrównywanie za pomocą punktów powierzchni
 • Wyrównywanie za pomocą obiektów
  • Płaszczyzny prostopadłe
  • Płaszczyzna, oś i punkt środkowy
  • Najlepisze dopasowanie obiektów pomiarowych
 • Wyrównywanie za pomocą ramek baz wymiarowych
 • Tworzenie układów współrzędnych

 

Przeglądanie, raportowanie i udostępnianie wyników inspekcji

 • Przeglądanie wyników pomiaru za pomocą Przeglądarki wyników kontroli
 • Organizowanie wyników pomiarów za pomocą widoków kontroli
 • Tworzenie sformatowanych raportów za pomocą zrzutów i tabel
 • Udostępnianie i przeglądanie wyników inspekcji za pomocą narzędzia PolyWorks|Reviewer™

 

Inspekcja wielu części

 • Tworzenie szablonu części na potrzeby wielu inspekcji
 • Automatyczne powtórzenie inspekcji
 • Przeglądanie wyników SPC z wielu inspekcji
 
PolyWorks Polska

ul. Zbąszyńska 3E
91-342 Łódź
Polska

+48 508 374 861