3 dni
Prywatna

Cel:

Celem tego trzydniowego szkolenia jest umożliwienie operatorom urządzeń pomiarowych, technikom i inżynierom, którzy korzystali już z pakietu PolyWorks Metrology Suite wraz z przenośnymi urządzeniami pomiarowymi, wykonywania inspekcji 3D za pomocą maszyn współrzędnościowych CNC i narzędzi oferowanych przez moduł PolyWorks|Inspector™. Szkolenie obejmuje tworzenie planów pomiarowych i wykonywanie sekwencji pomiarowych za pomocą maszyn współrzędnościowych CNC.

 

Wymagania wstępne:

 • Uczestnicy szkolenia muszą mieć wiedzę z zakresu obsługi swojej współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC i jej oprzyrządowania. Obejmuje to czynności, takie jak kalibracja, obsługa podzespołów, ustawianie parametrów operacyjnych (najlepsze praktyki), regulacja wydajności, jak również procedury czynności konserwacyjnych i czyszczenia.
 • Uczestnicy szkolenia muszą ukończyć podstawowe szkolenie z przenośnych urządzeń pomiarowych lub mieć doświadczenie w korzystaniu z przenośnych urządzeń pomiarowych w module PolyWorks|Inspector.
 • Uczestnicy szkolenia muszą mieć podstawową wiedzę o miernictwie i umieć czytać rysunki techniczne.
 • Uczestnicy szkolenia muszą mieć podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows.

Konspekt:

 • Tworzenie i edytowanie konfiguracji maszyny
 • Definiowanie planu pomiarów i tworzenie sekwencji pomiarowej w celu wykonania automatycznego pomiaru części, zarówno w trybie online, jak i offline
 • Pomiar odchyleń powierzchni i kontrola wymiarów części za pomocą pomiaru stykowego CNC
 • Pomiar odchyleń powierzchni i kontrola wymiarów części za pomocą skanowania CNC (jeśli dotyczy)
 • Wyrównywanie mierzonej części do modelu CAD
 • Przeglądanie, raportowanie i udostępnianie wyników inspekcji
 • Inspekcja wielu części

Tworzenie i edytowanie konfiguracji maszyny

 • Tworzenie i edytowanie konfiguracji maszyny
 • Tworzenie i lokalizowanie sfer referencyjnych
 • Tworzenie narzędzi
 • Tworzenie i lokalizowanie zmieniaczy narzędzi, określanie portów
 • Tworzenie i obliczanie orientacji narzędzia

 

Definiowanie planu pomiarów i tworzenie sekwencji pomiarowej

 • Definiowanie typowego procesu inspekcji
 • Importowanie modelu CAD i korzystanie z niego jako obiektu referencyjnego
 • Tworzenie cech, punktów porównania i przekrojów
 • Ustawianie kontrolek wymiarowych i GD&T oraz ustawianie tolerancji
 • Tworzenie sekwencji pomiarowej w celu wykonania automatycznego pomiaru obiektów
 • Przyspieszenie tworzenia sekwencji pomiarowej za pomocą wspomaganego narzędzia do tworzenia sekwencji
 • Wykrywanie i unikanie potencjalnych kolizji
 • Dostosowanie projektu inspekcji do innego urządzenia
 • Przygotowanie projektu inspekcji przy użyciu trybu Symulacja offline

 

Pomiar przez pomiar stykowy CNC

 • Pomiar obiektów przy użyciu sondy i metod pomiaru stykowego CNC
  • Cechy i punkty porównania

Wyrównywanie mierzonej części do modelu CAD

 • Wyrównanie przy użyciu wstępnego wyrównywania maszyny współrzędnościowej
 • Wyrównywanie za pomocą punktów powierzchni
 • Wyrównywanie za pomocą obiektów
  • Płaszczyzny prostopadłe
  • Płaszczyzna, oś i punkt środkowy
  • Najlepisze dopasowanie obiektów pomiarowych
 • Najlepsze dopasowanie danych do obiektów referencyjnych
 • Wyrównywanie za pomocą ramek baz wymiarowych
 • Tworzenie układów współrzędnych

 

Przeglądanie, raportowanie i udostępnianie wyników inspekcji

 • Przeglądanie wyników pomiaru za pomocą Przeglądarki wyników kontroli
 • Organizowanie wyników pomiarów za pomocą widoków kontroli
 • Tworzenie sformatowanych raportów za pomocą zrzutów i tabel
 • Udostępnianie i przeglądanie wyników inspekcji za pomocą narzędzia PolyWorks|Reviewer™

 

Inspekcja wielu części

 • Tworzenie szablonu części na potrzeby wielu inspekcji
 • Przeglądanie inspekcji wieloczęściowych za pomocą narzędzia Object Control SPC
 
PolyWorks Polska

ul. Zbąszyńska 3E
91-342 Łódź
Polska

+48 508 374 861