3 dni
Prywatna

Cel:

Celem tego trzydniowego szkolenia jest umożliwienie operatorom urządzeń pomiarowych, technikom i inżynierom, którzy pomyślnie ukończyli szkolenie podstawowe dotyczące maszyn współrzędnościowych CNC lub mają doświadczenie w korzystaniu z maszyn współrzędnościowych w oprogramowaniu PolyWorks Metrology Suite, poprawy efektywności procesów inspekcji za pomocą narzędzi oferowanych przez moduł PolyWorks|Inspector™. Szkolenie obejmuje rozwój umiejętności pomiaru, definiowanie adaptacyjnych sekwencji pomiarowych, tworzenie prostych makroskryptów i nabywanie umiejętności oceny i analizy wyników pomiaru. Na koniec przedstawiane jest uproszczone planowanie pomiarów w całej organizacji.


Wymagania wstępne:

 • Uczestnicy szkolenia muszą ukończyć podstawowe szkolenie z maszyn współrzędnościowych CNC lub mieć doświadczenie w korzystaniu z maszyn współrzędnościowych CNC w module PolyWorks|Inspector.
 • Uczestnicy szkolenia muszą mieć podstawową wiedzę o miernictwie i umieć czytać rysunki techniczne z adnotacjami dotyczącymi tolerancji.
 • Uczestnicy szkolenia muszą mieć podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows.
 

Konspekt:

 • Rozwój umiejętności pomiaru przy użyciu metod konstrukcji cech i optymalizowania parametrów pomiarowych cech i inspekcji powierzchni.
 • Tworzenie adaptacyjnych sekwencji pomiarowych przez wstawianie operacji, takich jak komentarze, instrukcje naprowadzania, pytania i instrukcje warunkowe.
 • Wykonywanie zadań specjalnych za pomocą zaawansowanego języka skryptów makro programu PolyWorks|Inspector.
 • Raportowanie istotnych wyników pomiarów przy użyciu odpowiedniego narzędzia wyrównywania.
 • Przeglądanie, porządkowanie i raportowanie wyników pomiarów za pomocą przeglądarki wyników kontroli i definiowanie posortowanych i odfiltrowanych widoków kontroli.
 • Usprawnianie planowania pomiarów przez tworzenie i wdrażanie szablonów, a także konfiguracji w całej organizacji.

Rozwój umiejętności pomiaru

 • Tworzenie cech za pomocą zaawansowanych metod konstrukcji
  • Z przecięcia
  • Z obiektów
  • Z projekcji
  • Utwórz zależności
 • Konfigurowanie parametrów pomiarowych na potrzeby inspekcji cech i powierzchni
  • Parametry pomiaru stykowego i pozyskiwania punktów
 • Tworzenie niestandardowych pomiarów
  • Ilościowych i jakościowych

 

Tworzenie adaptacyjnych sekwencji pomiarowych

 • Wstawianie komentarzy i instrukcji naprowadzania: komunikaty i zdjęcia
 • Wstawianie pytań i instrukcji warunkowych
 • Wstawianie makr narzędziowych do sekwencji pomiarowych
 • Porządkowanie sekwencji przez grupowanie etapów pomiaru
 • Rozwiązywanie problemów i naprawianie sekwencji pomiarowych
 • Dostosowanie projektu inspekcji do innego urządzenia
 • Używanie szablonów części do zarządzania inspekcją na innych urządzeniach
 • Przygotowanie projektu inspekcji offline przy użyciu trybu Symulacja offline

 

Wykonywanie zadań specjalnych za pomocą języka skryptów makro programu

 • Wprowadzenie do skryptów makro
  • Korzystanie z okienek Historia i Edytor skryptów makro
  • Deklarowanie, ustawianie wartości i używanie zmiennych: integer, double i string
  • Pobieranie danych wejściowych od operatora i wyświetlanie wyniku lub statusu wykonania makra
  • Używanie wyrażeń matematycznych i logicznych, takich jak EXPR(), IF i WHILE
  • Wczytywanie, tworzenie i dołączanie plików
  • Sprawdzanie składni
  • Wykonywanie skryptu makra lub jego części
  • Wykonywanie skryptu zdalnego
 • Tworzenie skryptów makro narzędzia
  • Eksportowanie wyników inspekcji do pliku
  • Automatyczne drukowanie wyników inspekcji
  • Uruchamianie kalibracji narzędzia przed pomiarem obiektu

Tworzenie raportu z istotnymi wynikami pomiaru

 • Wyrównywanie za pomocą bazowych punktów referencyjnych
  • Korzystanie z bazowych punktów i linii referencyjnych
 • Najlepisze dopasowanie obiektów pomiarowych
  • Używanie punktów, osi, powierzchni i krawędzi
  • Ustawianie kierunków i wagi wyrównywania

 

Przeglądanie, porządkowanie i raportowanie wyników pomiaru

 • Analizowanie odchyłek zmierzonych punktów
 • Edytowanie i raportowanie zmierzonych punktów
 • Przeglądanie, porządkowanie i raportowanie wyników pomiaru za pomocą przeglądarki wyników kontroli
  • Tworzenie posortowanych i odfiltrowanych widoków kontroli
  • Edytowanie kontekstu parametrów kontrolnych
 • Monitorowanie trendów i odchyleń przy użyciu Parametry SPC obiektu
 • Przeglądanie i porządkowanie wyników pomiarów za pomocą PolyWorks|Reviewer™

 

Upraszczanie planowania pomiarów

 • Dostosowywanie formatu oraz zawartości adnotacji i tabel raportu
 • Tworzenie niestandardowych układów raportów
 • Tworzenie i udostępnianie szablonów: tolerancji, parametrów kontrolnych, adnotacji i tabel raportów
 • Dodawanie niestandardowych własności projektu, części i raportu
 • Eksportowanie i wczytywanie konfiguracji użytkownika
 
PolyWorks Polska

ul. Zbąszyńska 3E
91-342 Łódź
Polska

+48 508 374 861