Plan działania cyfrowej transformacji procesów pomiarowych 3D

Plan działania cyfrowej transformacji procesów pomiarowych 3D

 

Podczas gdy dane pomiarowe 3D wytwarzane przez technologie skanowania 3D są dziś wykorzystywane we wszystkich fazach rozwoju i wytwarzania produktów, w tym na wczesnych etapach prototypowania, ich włączenie do procesów przedsiębiorstwa ma chaotyczny charakter, a udostępnianie powstałych w ten sposób ogromnych plików wciąż odbywa się za pomocą pamięci USB. Spośród wszystkich procesów produkcyjnych, pomiar części w 3D i udostępnianie wyników kontroli wymiarowej 3D najbardziej przemawiają za transformacją cyfrową. Przedsiębiorstwa muszą jednak postępować ostrożnie, by uniknąć ogromnych przeróbek, które skutkują przekroczeniem terminów i kosztów oraz zakłóceniami w codziennej działalności.

Obecnie, dzięki stopniowemu, modułowemu podejściu, firmy z sukcesem wdrażają cyfrowe narzędzia i procesy, które pozwalają zespołom produkcyjnym o wiele lepiej wykorzystać dane pomiarowe 3D. Temu wszystkiemu towarzyszą wymierne korzyści w każdej fazie. Oto wspólne elementy ich sukcesu.

 

POBIERZ BROSZURĘ INFORMACYJNĄ

 

† Więcej informacji możesz znaleźć w naszych ZASADACH ZACHOWANIA POUFNOŚCI. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu.