InnovMetric wydaje oprogramowanie PolyWorks® 2024

InnovMetric wydaje oprogramowanie PolyWorks® 2024

 

Oprogramowanie umożliwia producentom wykorzystanie danych pomiarowych 3D w całym przedsiębiorstwie przez obniżenie kosztów operacyjnych

4/30/24

InnovMetric, niezależna firma tworząca oprogramowanie na potrzeby producentów każdej wielkości pozwalające na przekształcenie cyfrowe procesów pomiarów trójwymiarowych, ogłasza wydanie nowej wersji PolyWorks 2024. To rozwiązanie dla przedsiębiorstw zapewnia cyfrowe połączenie, które pozwala obniżyć koszty wykorzystania danych pomiarowych 3D przez wdrożenie uniwersalnej platformy metrologii 3D i dostarczanie danych pomiarowych 3D do zespołów inżynieryjnych i produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Cyfrowy ekosystem PolyWorks przyspiesza projektowanie, opracowywanie oraz weryfikowanie produktów i procesów produkcyjnych. Umożliwia też kontrolowanie jakości pojedynczych części i złożonych wyrobów, a także rozwiązywać problemy produkcyjne, gdy tylko wystąpią.  

Nowe oprogramowanie PolyWorks znacząco obniża koszty związane z nauką i obsługą oprogramowania metrologicznego 3D, zarządzaniem dużymi plikami danych chmur punktów oraz wykorzystaniem danych pomiarowych 3D w rozwiązaniach innych firm do tworzenia raportów i analizy: 

 • Interfejsy użytkownika uniwersalnej platformy metrologii 3D PolyWorks zostały przeprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom intuicyjne wykonywanie zadań inspekcji i zapoznawanie się z nowymi narzędziami, łatwiejsze uzyskiwanie dostępu do często używanych narzędzi i szybsze znajdowanie funkcji, które można zastosować do wybranych obiektów. Wersja PolyWorks 2024 znacząco ułatwia nowym użytkownikom naukę podstawowych procedur i ich opanowanie, a doświadczonym użytkownikom umożliwia nabycie nowych umiejętności przy użyciu nowych, łatwo dostępnych narzędzi. 
 • Rozwiązanie PolyWorks 2024 może wydajnie zarządzać ogromnymi ilościami danych pomiarowych 3D, wykorzystując w tym celu pamięć w chmurze. Tego rodzaju rozwiązanie jest tańsze i zapewnia korzyści, takie jak możliwość szybkiego zwiększenia ilości miejsca i powielanie plików danych między wieloma centrami przetwarzania danych. 
 • Nowa wersja oprogramowania PolyWorks udostępnia wtyczki, które pozwalają na połączenie jego systemu zarządzania danymi z programem Excel oraz rozwiązaniem Power BI służącym do tworzenia raportów i analizy firmy Microsoft. Dzięki temu przedsiębiorstwa produkcyjne mogą szybko przenosić swoje dane inspekcji 3D do ulubionego narzędzia do tworzenia raportów, co eliminuje potrzebę przeprowadzania kosztownych szkoleń pracowników z zakresu obsługi rozwiązań innych firm. 

„Kiedy staramy się sprostać wymaganiom naszych klientów, czasami stajemy przed dylematem: opracować własne rozwiązanie czy wykorzystać istniejące rozwiązanie innej firmy? Pierwsza z tych możliwości jest bardzo kusząca, gdyż mamy wtedy pełne prawa do własności intelektualnej. Jednak nowe, całkowicie nieznane klientom rozwiązanie może oznaczać konieczność poniesienia dodatkowych kosztów operacyjnych i utrzymania” — powiedział Marc Soucy, prezes InnovMetric.

Po chwili dodał — „Podstawowym założeniem naszej strategii jest obniżanie kosztów operacyjnych naszych klientów, dlatego zwykle wybieramy połączenie naszego cyfrowego ekosystemu z istniejącymi narzędziami. Takie podejście upraszcza wdrażanie naszych rozwiązań, pozwalając jednocześnie w maksymalnym zakresie wykorzystać narzędzia, z którymi klienci są zaznajomieni. Z dumą możemy zaoferować cyfrowy ekosystem, który sprawia, że dane pomiarowe 3D stają się podstawowym elementem procesów produkcyjnych w sposób wydajny i ekonomiczny”.  

Usprawnienia uniwersalnej platformy 

Rozwiązanie PolyWorks|Inspector™ pomaga skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek za pomocą pomiarów, kontroli i analizy obiektów trójwymiarowych na każdym etapie procesu produkcji. Wprowadzając wersję 2024, firma InnovMetric znacząco usprawniła wydajność dzięki przeprojektowanym interfejsom użytkownika. Użytkownicy mogą teraz: 

 • intuicyjnie wykonywać zadania inspekcji i zapoznawać się z nowymi narzędziami za pomocą nowego menu wstążki i lepszemu rozmieszczeniu widżetów dopasowanemu do procesów; 
 • łatwiej uzyskiwać dostęp do często używanych narzędzi, eliminując zbędne ruchy myszą i kliknięcia; 
 • szybko znajdować funkcje, które można zastosować do wybranych obiektów, korzystając z karty kontekstowej lub uproszczonego menu podręcznego. 

PolyWorks|Inspector 2024 oferuje również nowe, przydatne narzędzia i procesy: 

 • Cechy bazowe powierzchni w ramkach baz wymiarowych 
 • Kontekstowe widoki kontroli do analizy odchyleń powierzchni w wielu wyrównaniach i inspekcji wymiarowych parametrów kontrolnych w wielu układach współrzędnych 
 • Procesy inspekcji bez użycia CAD na maszynach CNC CMM  

Informacje uzupełniające parametrów w planach pomiarów 3D  

Narzędzie PolyWorks|PMI+Loop™ Model-Based Definition umożliwia organizacjom produkcyjnym zarządzanie wszystkimi kontrolami wymiarowymi określonymi przez zespoły projektowe i produkcyjne w zakresie ich rodzimej platformy CAD. W wersji 2024 użytkownicy mogą dodawać do parametrów specjalne informacje uzupełniające, takie jak klasyfikacje istotności, wymagania planu jakości i numery wersji. Po ich zdefiniowaniu na rodzimej platformie CAD informacje uzupełniające można pobierać w aplikacjach procesowych, takich jak PolyWorks|Inspector. 

Wszystkie zalety pamięci w chmurze i poprawione zasady zabezpieczeń  

Rozwiązanie PolyWorks|DataLoop™ do zarządzania danymi przechowuje dane pomiarów trójwymiarowych na centralnych serwerach i cyfrowo łączy wszystkie osoby uzyskujące lub potrzebujące dostępu do informacji o takich pomiarach. Wersja 2024 w pełni wykorzystuje zalety pamięci w chmurze. Przedsiębiorstwa produkcyjne mogą: 

 • wdrażać wysoce skalowalną infrastrukturę, która błyskawicznie dopasowuje się do wymogów w zakresie pamięci; 
 • automatycznie powielać pliki danych w wielu centrach przetwarzania danych, aby zapewnić nadmiarowość danych; 
 • wdrażać opłacalne rozwiązanie pamięci bez żadnych kompromisów. 

Zasady zabezpieczeń pozwalają przedsiębiorstwom produkcyjnym kontrolować, kto ma dostęp i co może robić z danymi. Wersja 2024 pozwala użytkownikom PolyWorks|DataLoop: 

 • wdrażać rozsądne zasady dostępu do danych przez przydzielanie osobnych przestrzeni pamięci masowej do różnych działów, obszarów działalności i zewnętrznych dostawców; 
 • szybko definiować zasady zabezpieczeń przez tworzenie nowych zasad na podstawie istniejących zasad i dodanie do nich nowych uprawnień. 

Rozszerzanie widoków internetowych bazy danych pomiarów 3D 

Interfejs internetowy PolyWorks|DataLoop umożliwia użytkownikom przeglądanie wyników pomiarów 3D za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej oraz zestawu standardowych i specjalistycznych widżetów. Od wersji 2024 użytkownicy mogą teraz: 

 • wyświetlać wyniki pomiarów 3D jednej lub wielu części w poziomie; 
 • tworzyć nieograniczoną liczbę widżetów na pulpicie; 
 • wykorzystywać rozbudowane funkcje matematyczne i wykresy programu Excel.  

Cyfrowa łączność z rozwiązaniami do tworzenia raportów i analizy 

PolyWorks|ReportLoop™ to rozwiązanie do interoperacyjności, które integruje dane z inspekcji w programie Microsoft Excel w celu tworzenia raportów i zaawansowanych analiz. Wersja 2024 pozwala przedsiębiorstwom produkcyjnym połączyć serwer PolyWorks|DataLoop z programem Excel. Dzięki temu użytkownicy będą mieć dostęp do wyszukiwarki pozwalającej im szybko znajdować źródła danych i łatwych w obsłudze narzędzi do przenoszenia danych inspekcji 3D do ich arkuszy kalkulacyjnych. Komórki arkusza kalkulacyjnego Excel są dynamicznie połączone z danymi za pośrednictwem formuł. 

W wersji 2024 wprowadzono też nowe rozwiązanie PolyWorks|ReportLoop for Power BI. Łącznik Power BI umożliwia pobieranie danych z serwera PolyWorks|DataLoop i użycie edytora zapytań do przetwarzania zaimportowanych danych, a następnie wyświetlania ich przy użyciu rozbudowanych narzędzi wizualizacji rozwiązania Power BI. 

PolyWorks Polska 

PolyWorks Polska umożliwia firmom produkcyjnym dowolnej wielkości cyfrową transformację swoich procesów pomiarowych 3D oraz maksymalizację wartości danych pomiarowych 3D związanych z procesami produkcji i projektowaniem swoich wyrobów. Mający swoją siedzibę w Łodzi, oddział PolyWorks Polska jest dostawcą rozwiązań i usług związanych z technologią inteligentnej metrologii 3D PolyWorks®, który zapewnia również wsparcie techniczne, szkolenia, doradztwo w zakresie procesów pomiarowych oraz indywidualne rozwiązania z dziedziny oprogramowania – wszystko to dostępne dla wytwórców przemysłowych na terenie Polski. 

PolyWorks Polska jest spółką grupy InnovMetric, międzynarodowej organizacji tworzącej oprogramowanie z siedzibą główną w Kanadzie, której ponad 550 pracowników rozwija technologie opracowywania danych pomiarowych 3D na potrzeby procesów wytwórczych różnych przedsiębiorstw.