InnovMetric wydaje narzędzie PolyWorks® 2023 3D Metrology Digital Ecosystem dla organizacji produkcyjnych

InnovMetric wydaje narzędzie PolyWorks® 2023 3D Metrology Digital Ecosystem dla organizacji produkcyjnych

Redukuje koszty pomiarów trójwymiarowych poprzez usprawnienie procesu zarządzania pomiarami w wymiarze globalnym.

4/12/23

InnovMetric, niezależna firma tworząca oprogramowanie na potrzeby producentów każdej wielkości pozwalające na przekształcenie cyfrowe procesów pomiarów trójwymiarowych, ogłasza  wydanie narzędzia PolyWorks 2023. Nowe wydanie rozwija uniwersalnąplatformę PolyWorks do wykonywania trójwymiarowych pomiarów metrologicznych, oferującą cyfrowy system zintegrowany z czterema fazami globalnego procesu zarządzania pomiarami w organizacji produkcyjnej: projektowaniem produktu, projektowaniem procesu, zatwierdzaniem i produkcją.

Oprócz optymalizacji wydajności zespołów dokonujących pomiarów trójwymiarowych za pomocą usprawnień uniwersalnej platformy, PolyWorks 2023 w jeszcze większym stopniu zmniejsza koszty pomiarów trójwymiarowych na trzy różne sposoby:

 • PolyWorks oferuje usprawnione cyfrowe systemy przepływu pracy, tj. definiowanie w oparciu o modele (Model-Based Definition, MBD) i analizę systemu pomiarowego (Measurement System Analysis, MSA), pomagające organizacjom produkcyjnym ograniczać ilość oprogramowania stosowanego w ramach globalnego procesu zarządzania pomiarami.
   
 • Rozwiązanie PolyWorks w zakresie zarządzania danymi może być teraz wdrożone w chmurze w czasie krótszym niż 15 minut i podłączone do zbiorowego serwera IdentityServer.
   
 • I wreszcie — PolyWorks integruje nowe narzędzia do analizy przyczyn źródłowych ze swoim narzędziem do zarządzania danymi, automatycznie identyfikującymi czynniki wpływające na jakość produkcji.

„Od 10 lat intensywnie inwestujemy w technologie cyfrowe, co dziś pozwala nam wspomagać naszych klientów w procesie zwiększania stopnia korzystania z ich danych pomiarów trójwymiarowych przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów pracy. Na czym polega nasz sekret? Cyfrowo łączymy platformy naszych klientów, np. CAD i PLM, PolyWorks i rozwiązania Microsoft. Dlatego możemy teraz w łatwy sposób dostarczać procesy biznesowe, które wcześniej wymagały trzech lub czterech różnych rodzajów oprogramowania oraz w czasie rzeczywistym reagować na problemy występujące na linii produkcyjnej, podczas gdy nasze decyzje są oparte o rzeczywiste dane pomiarów trójwymiarowych. Co więcej, nasi klienci mogą teraz wdrożyć nasze rozwiązanie z obszaru zarządzania danymi w czasie krótszym niż 15 minut, co stanowi wielki przełom dla małych i średnich przedsiębiorstw”, mówi Marc Soucy, prezes InnovMetric, podsumowując: „dla organizacji produkcyjnych nadal zastanawiających się nad zasadnością swojej cyfrowej transformacji pytanie nie brzmi »dlaczego?«, tylko »kiedy?«”.

Fazy projektowania produktu i procesu

Rozwiązanie PolyWorks|Inspector™ pomaga skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek za pomocą pomiarów, kontroli i analizy obiektów trójwymiarowych na każdym etapie faz projektowania produktu i procesu. Dzięki PolyWorks|Inspector 2023 specjaliści w zakresie pomiarów trójwymiarowych mogą teraz wydajniej tworzyć szablony pomiarowe i wykonywać takie pomiary. Użytkownicy mogą:

 • szybciej analizować i edytować duże sekwencje pomiarowe, wyszukując kroki za pomocą słów kluczowych lub przeskakując do miejsc generujących błędy lub ostrzeżenia;
   
 • zmieniać obiekty źródłowe cechy zależnej, zachowując wszelkie obiekty, operacje wyrównania struktury danych oraz sprawozdania utworzone na podstawie danej cechy;
   
 • jednym kliknięciem na modelu wielokątnym mierzonego obiektu tworzyć cechy zbudowane z krzywych, przyspieszając kontrolę obiektu bez danych CAD.

Technologie wyświetlania rzeczywistości mieszanej zapewniają lokalną nawigację wzrokową i informacje zwrotne o pomiarach oraz dostęp do funkcji kontrolnych bez konieczności ręcznej obsługi ze strony operatora. Aplikacja rzeczywistości mieszanej PolyWorks|AR™ 2023 oferuje nowe potężne narzędzia wspomagające skanowanie laserowe, przeglądanie wyników kontroli oraz współpracę z innymi pracownikami. Użytkownicy mogą teraz:

 • ustawić hologram okna PolyWorks|Inspector 3D Scene w polu widzenia operatora, aby zobaczyć postępy w skanowaniu, wykonać dodatkowe skanowanie w obszarach o niskiej jakości danych i sprecyzować gdzie skanować cechy;
   
 • przeglądać dane odchyłek od cech oraz mapy kolorów bezpośrednio na zmierzonym obiekcie;
   
 • kontaktować się ze współpracownikami za pomocą narzędzia Microsoft Teams, aby razem przejrzeć wyniki i skutecznie omówić kwestie produkcyjne.

Narzędzie PolyWorks|PMI+Loop™ Model-Based Definition umożliwia organizacjom produkcyjnym zarządzanie wszystkimi kontrolami wymiarowymi określonymi przez zespoły projektowe i produkcyjne w zakresie ich rodzimej platformy CAD. Dostosowując kontrole wymiarowe do geometrii CAD w ramach oprogramowania CAD, narzędzie PolyWorks|PMI+Loop może automatycznie aktualizować te kontrole podczas modyfikacji modelu CAD i zapewniać cyfrową identyfikację potrzebną do przyspieszenia integracji zmiany w projekcie CAD w ramach projektu kontrolnego. Dzięki wersji 2023 firma InnovMetric usprawniła szybkość rozwiązania MBD o rząd wielkości i znacznie zmniejszyła rozmiar pliku CAD. Narzędzie PolyWorks|PMI+Loop jest dostępne dla platform CAD Siemens NX, PTC Creo i DS SolidWorks.

Faza zatwierdzenia

Narzędzia MSA są kluczowe do zagwarantowania odpowiednich możliwości procesów pomiarów trójwymiarowych przed certyfikacją narzędzi produkcyjnych. Od czasu wdrożenia wersji 2021 uczestnicy mogli uruchamiać operację powtarzania lub dokonywać analizy pomiarowej R&R bezpośrednio za pomocą narzędzia PolyWorks|Inspector, korzystać z pomocy w zakresie uzyskiwania potrzebnych danych o sondach, skanowaniu lub pomiarach i przeglądać wyniki w edytowalnym arkuszu Excel przypisanym do projektu kontrolnego. Dzięki narzędziu PolyWorks 2023 firma InnovMetric usprawniła szybkość przesyłu danych do programu Excel, usuwając wcześniejsze ograniczenia w zakresie liczby kontroli wymiarowych, iteracji, mierzonych obiektów i operatorów.

Faza produkcyjna

PolyWorks 2023 oferuje znaczny postęp w zakresie szybszego zarządzania danymi pochodzącymi z linii produkcyjnych i rozwiązywania problemów produkcyjnych.

 • Klienci mogą teraz przechowywać do miliona próbek obiektów z linii produkcyjnej w ramach pojedynczego projektu kontrolnego.
   
 • Operatorzy mogą jednym rzutem oka nadzorować tendencje w zakresie wymiarów podczas produkcji, natychmiast wyświetlając setki arkuszy za pomocą interfejsu sieciowego PolyWorks|DataLoop™.
   
 • Użytkownicy PolyWorks|DataLoop mogą teraz automatycznie wyszukać przyczyny źródłowe problemów, wykonując analizy statystyczne zależności, identyfikując czynniki wpływające na jakość produkcji i przeglądając wyniki wyrażone prostym językiem i za pomocą czytelnych pomocy graficznych.

Zarządzanie danymi

Rozwiązanie PolyWorks|DataLoop do zarządzania danymi przechowuje dane pomiarów trójwymiarowych na centralnych serwerach i cyfrowo łączy wszystkie osoby uzyskujące lub potrzebujące dostępu do informacji o takich pomiarach. Dzięki wersji 2023 firma InnovMetric uprościła wdrożenie PolyWorks|DataLoop:

 • InnovMetric oferuje teraz szablon do instalacji, konfiguracji i uruchamiania swojego narzędzia do zarządzania danymi w chmurze Microsoft Azure lub Amazon AWS w czasie krótszym niż 15 minut;
   
 • Narzędzie PolyWorks|DataLoop jest teraz kompatybilne z Azure AD i protokołem uwierzytelniającym SAML 2.0 służącym do łączenia się ze zbiorowymi serwerami IdentityServer.

Informacje o InnovMetric

InnovMetric to niezależna firma tworząca oprogramowanie na potrzeby producentów każdej wielkości pozwalające na przekształcenie cyfrowe procesów pomiarów 3D. InnovMetric zrewolucjonizowała metrologię 3D wraz z wprowadzeniem w 2000 r. inspekcji wymiarowej opartej o chmurę punktów oraz koncepcji uniwersalnej platformy oprogramowania metrologicznego 3D w 2006 r. Obecnie ma ponad 18 700 klientów w 99 krajach. Jej rozwiązania PolyWorks® wdrożyli najwięksi na świecie producenci przemysłowi jako swoją standardową platformę oprogramowania metrologicznego 3D. InnovMetric koncentruje się na stworzeniu technologii zarządzania danymi i procesami cyfrowymi kolejnej generacji. Międzynarodowa firma InnovMetric ma siedzibę w Quebecu w Kanadzie i zatrudnia 500 pracowników specjalizujących się w zapewnianiu danych pomiarowych 3D na potrzeby korporacyjnych procesów produkcyjnych.