InnovMetric wydaje oprogramowanie PolyWorks® 2022

Otwarta i wydajna infrastruktura cyfrowa do zarządzania danymi pomiarowymi 3D i powiązanymi procesami

InnovMetric wydaje oprogramowanie PolyWorks® 2022

 

Otwarta i wydajna infrastruktura cyfrowa do zarządzania danymi pomiarowymi 3D i powiązanymi procesami

4/11/22

InnovMetric, niezależna firma tworząca oprogramowanie na potrzeby producentów każdej wielkości pozwalające na przekształcenie cyfrowe procesów pomiarów 3D, wprowadziła dzisiaj na rynek PolyWorks 2022, najnowsze wydanie swojego inteligentnego cyfrowego ekosystemu metrologii 3D. PolyWorks 2022 oferuje nowe funkcje, które znacząco rozszerzają możliwości trzech podstawowych elementów ekosystemu.

  • Uniwersalna platforma metrologii 3D pozwala teraz na łatwą inspekcję wielu sztuk, nawet bez danych CAD, a także jest wyposażona w nową, uniwersalną platformę danych.

  • Dostęp użytkowników do danych został ułatwiony przez wdrożenie globalnych strategii zarządzania metadanymi i programowanie alertów, które automatycznie wykrywają nieprawidłowe wymiary i wysyłają powiadomienia do odpowiednich osób w czasie rzeczywistym.

  • Usprawniona współpraca operatorów ze sprzętem pomiarowym dzięki technologii wyświetlania rzeczywistości mieszanej, która znacząco wspomaga pomiary 3D przez wyświetlanie informacji naprowadzania.

PolyWorks 2022 świadczy również o zaangażowaniu InnovMetric w tworzenie otwartych rozwiązań poprzez udostępnienie API do pobierania danych z rozwiązania do zarządzania danymi i wprowadzania ich do aplikacji innych firm.

„Od dekad głównym celem producentów sprzętu i oprogramowania 3D, jak i naszym, było dostarczanie najnowocześniejszych technologii do tworzenia danych na podstawie pomiarów 3D. Strategia ta przyczyniła się do sukcesu liderów branży i dużego wzrostu wykorzystania technologii pomiarów 3D w zakładach produkcyjnych. Jednak wraz z gwałtownym wzrostem ilości danych pomiarowych 3D pojawiły się nowe wyzwania związane z zarządzaniem tymi danymi, co skłoniło nas do przemyślenia misji naszej firmy. W wyniku tego, obecnie PolyWorks umożliwia też zarządzanie centralną bazą danych, zapewnia dostęp do danych z każdego miejsca w przedsiębiorstwie i obsługuje cyfrowe transfery danych między sprzętem, oprogramowaniem a ludźmi” — powiedział Marc Soucy, Prezes InnovMetric. Po chwili dodał — „Wprowadzenie interfejsu API do naszego rozwiązania zarządzania danymi jest kluczowym etapem ewolucji naszego ekosystemu. Dane, którymi zarządzamy nie należą do nas, to są dane naszych klientów. Musieliśmy więc zapewnić technologie cyfrowe, które pozwolą klientom na bezproblemowe wprowadzanie danych PolyWorks do każdej aplikacji”.

 

Rozszerzenia uniwersalnej platformy

Zakłady produkcyjne często wykonują pomiary i inspekcje wielu sztuk, mimo że nie mają dostępu do niezawodnego rozwiązania umożliwiającego im trójwymiarową wizualizację CAD tych części. Przykładowo w początkowych etapach procesu technologicznego lub po fizycznym dopasowaniu projektu w zakładzie. Aby zaspokoić te potrzeby, uniwersalna platforma PolyWorks oferuje nową funkcję technologii wspomagania pomiarów, która ułatwia pomiary, skanowanie i wyciąganie cech podczas pomiaru i inspekcji wielu sztuk w przypadku braku danych CAD i nominalnych komponentów składowych. Użytkownicy mogą wprowadzać dane modelu CAD i nominalne komponenty składowe w dowolnym momencie procesu, a następnie pozwolić programowi na wprowadzenie tych zmian we wcześniej zmierzonych sztukach.

Uniwersalna platforma PolyWorks jest również wyposażona w nową, uniwersalną platformę danych, która gromadzi wszystkie dane w jednym miejscu.

  • Projekty inspekcji można tworzyć automatycznie na podstawie wyników pomiaru z oprogramowania innych firm i udostępniać cyfrowo całemu przedsiębiorstwu.
     
  • Możliwość wczytywania natywnych plików CAD oraz QIF MBD pozwala na importowanie wszystkich typów kontrolek GD&T, aby zapewnić cyfrową interoperacyjność z procesami definicji produktu.
     
  • Użytkownicy mogą też używać bardziej dokładnego urządzenia, aby mierzyć kontrolki wymiarowe i wprowadzać wartości pomiaru do zeskanowanego lub zmierzonego obiektu na potrzeby raportowania.

 

Lepsza łączność cyfrowa oprogramowania wykorzystującego dane pomiarowe 3D

W kontekście metrologii 3D metadane składają się z ważnych atrybutów opisujących projekt części, jej produkcję i procesy pomiaru 3D. PolyWorks 2022 zwiększa użyteczność metadanych, zarządzając wspólnymi właściwościami dla wielu projektów inspekcji i szablonów części. Ujednolicone i zsynchronizowane wspólne właściwości ułatwiają wyszukiwanie, filtrowanie i analizowanie danych z centralnego archiwum pomiarów 3D.

PolyWorks 2022 umożliwia również zespołom produkcyjnym programowanie alertów, które będą służyły do monitorowania nowych pomiarów i wysyłania do odpowiednich osób powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy wymiary wykraczają poza tolerancje lub zakres kontroli. Powiadomienia umożliwiają reagowanie w czasie rzeczywistym, ponieważ zawierają hiperłącze otwierające problematyczną sztukę w przeglądarce 3D. Na tej stronie użytkownicy mogą szybko przydzielić zespół kontrolny, wykorzystując nowoczesne technologie komunikacyjne PolyWorks.

 

Bardziej wydajne pomiary stykowe dzięki rzeczywistości mieszanej

Technologia wyświetlania rzeczywistości mieszanej wspomaga pomiary 3D przez nakładanie hologramów na mierzonych częściach i udostępnianie intuicyjnego interfejsu użytkownika opartego na gestach. Rozwiązanie rzeczywistości mieszanej PolyWorks 2022 zapewnia nowe funkcje naprowadzania i informacji zwrotnych, które optymalizują produktywność operatorów. Poza wyświetlaniem naprowadzania na geometrię i instrukcji pomiarowych na mierzonej części technologia wyświetla też punkty pomiarowe, wyniki pomiaru i odczyt pozycji w czasie rzeczywistym, a także umożliwia użytkownikom na zdalne wywoływanie często używanych funkcji pomiarowych.

 

Otwarte rozwiązania

Zakłady produkcyjne potrzebują rozwiązań otwartych, aby móc cyfrowo łączyć ze sobą wiele rozwiązań zakładowych i optymalizować ich wydajność. Firma InnovMetric udostępniła interfejs API do swojego rozwiązania zarządzania danymi. Wykorzystując otwarty protokół OData, bezpieczny interfejs REST API oprogramowania PolyWorks 2022 umożliwia aplikacjom innych firm na uzyskiwanie dostępu do struktury przestrzeni roboczych, projektów i części, a także obiektów pomiaru i kontrolek poszczególnych części. Interfejs API platformy PolyWorks jest zgodny z rozwiązaniami do analizy danych, takimi jak Tableau, PowerBI i Excel. Pozwala on użytkownikom na wprowadzanie adresów URL z parametrami odnoszącymi się do zmierzonych części w innych rozwiązaniach firmowych, takich jak PLM, ERP lub MES, a także przesyłanie informacji do innych systemów cyfrowych przy użyciu języków programowania, np. Python i C#.

PolyWorks 2022 jest już dostępny, na całym świecie, za pośrednictwem sieci sprzedawców PolyWorks firmy InnovMetric. Więcej informacji można znaleźć na konferencji PolyWorks w swojej okolicy.

Informacje o InnovMetric

InnovMetric to niezależna firma tworząca oprogramowanie na potrzeby producentów każdej wielkości pozwalające na przekształcenie cyfrowe procesów pomiarów 3D. InnovMetric zrewolucjonizowała metrologię 3D wraz z wprowadzeniem w 2000 r. inspekcji wymiarowej opartej o chmurę punktów oraz koncepcji uniwersalnej platformy oprogramowania metrologicznego 3D w 2006 r. Obecnie ma ponad 17 000 klientów w 98 krajach. Jej rozwiązania PolyWorks® wdrożyli najwięksi na świecie producenci przemysłowi jako swoją standardową platformę oprogramowania metrologicznego 3D. InnovMetric koncentruje się na stworzeniu technologii zarządzania danymi i procesami cyfrowymi kolejnej generacji. Międzynarodowa firma InnovMetric ma siedzibę w Quebecu w Kanadzie i zatrudnia 500 pracowników specjalizujących się w zapewnianiu danych pomiarowych 3D na potrzeby korporacyjnych procesów produkcyjnych.